Castle Nijenrode Diepenheim

Kasteel het Nijenhuis, Diepenheim / timmerwerkplaats / Ria Geerdink, Onno Dirks, Hiske Loomans-de Sonnaville.

Drie kunstenaars, drie presentaties, samengevoegd tot één geheel,  een tijdelijk kunstproject in de Timmerwerkplaats van kasteel Het Nijenhuis, te Diepenheim, oktober 2018.

Beeldende verwijzingen naar landgoed, -beheer en -cultuur.

Hiske Loomans-de Sonnaville, Onno Dirks en Ria Geerdink zijn een projectsamenwerking aangegaan voor Kunstmoment Diepenheim 2018. Daarbij hebben zij – werkend vanuit verschillende kunstdisciplines – vanuit hun eigen beeldtaal op elkaar gereageerd met als leidraad het jaarthema : ‘contrast in evenwicht’.

Een aantal maanden hebben zij samen onderzoek gedaan naar een veelvoud van contrasten binnen het eigen werk. Dit project heeft een aantal extra contrasten opgeleverd: 

  • de contrasten tussen de kunstenaars onderling, 
  • het contrast tussen de werkplaats en zolder, 
  • de contrasten tussen de lokatie en de kunst.

Deze contrasten in evenwicht brengen – het centrale thema in gedachten – werd eveneens een uitdaging tijdens het ontwikkelingsproces.  

Dit werd uiteindelijk een totaalbeeld over twee ruimtes, de zolder en de zagerij van de Timmerwerkplaats bij kasteel Het Nijenhuis.

De karakteristieke plek bleek een soort katalysator voor verschillende associaties :

* Zo brengen de machines in de zagerij de uit hout vormgegeven objecten van Loomans tot leven : de bronzen sirene lijkt uit de jaarringen omhoog te komen terwijl de bezoeker omhoog kijkend dwaalt tussen hangende bomen in een imaginair bos.

* Op zolder doen de twee rijen lange smalle foto’s denken aan aan een oprijlaan met aan weerszijden bomen, waarbij Dirks 82 lange smalle dubbelzijdige dfotomontages tentoonstelt, deels een winterbeeld en deels een zomerbeeld

* Midden door de rij smalle foto-montages heeft Geerdink met duizenden glasdruppels een glazen pad neergelegd dat naar een tekening voert van een deel geabstraheerd kledingstuk, lijkend op een vaag herkenbare jurk, die in het zonlicht lijkt te wachten op een kasteelvrouwe die haar aantrekt voor een gala.