Koetshuis Borne

Koetshuis Borne, Liberta, fused glass and vulcanic sand, 2021

Meerdere betekenislagen opbouwen, die tegelijkertijd evenveel bestaansrecht hebben, tegenstellingen verbinden, is een interessant proces.
Is dit beeld een soort tapijt dat de toeschouwer optilt of een tralie van een raam dat de doorgang verhindert?

Is het een manifest totaalbeeld of zie je vooral de fragiele losliggende elementen, die zo uitelkaar geveegd kunnen worden?

Zoek je een kunstconcept of raak je gefascineerd door het ambachtelijke uren vergende procesvan het smelten van elk individueel glassteentje door de kunstenaar.

Raak je gevangen door poëtische elementen, een aaneenrijging van gedachten-kralen?In het bewust worden van dit soort afwegingen ervaar ik als kunstenaar veel ruimte en vrijheid, resulterend in beelden die niet zozeer de ruimte innemen als wel de ruimte markeren waardoor het beeld de ruimte lijkt terug te geven.